Để sử dụng phần mềm Bảo hiểm xã hội điện tử Bkav IVAN của Bkav, Đơn vị cần đăng ký mua phần mềm với biểu phí như sau:

IVAN

IVAN - 1

IVAN - 2

IVAN - 3

Giá

499,000 VNĐ

890,000 VNĐ

1,290,000 VNĐ

Khuyến mãi

 • 6 tháng IVAN

 • 9 tháng IVAN hoặc 1 thẻ Bkav Pro

 • 12 tháng IVAN hoặc 3 tháng IVAN + 1 thẻ Bkav Pro

Tổng giá trị sử dụng nhận được

 • 18 tháng IVAN

 • 33 tháng IVAN hoặc 24 tháng IVAN + 1 thẻ Bkav Pro

 • 48 tháng IVAN hoặc 39 tháng IVAN + 1 thẻ Bkav Pro

 

Nếu Đơn vị chưa có Chữ ký số để tham gia Bảo hiểm xã hội điện tử, Đơn vị cũng có thể đăng ký trọn bộ dịch vụ Chữ ký số và phần mềm Bảo hiểm xã hội điện tử Bkav IVAN với biểu phí như sau:

IVAN CA

IVAN CA - 06

IVAN CA - 1

IVAN CA - 2

IVAN CA - 3

Giá

660,000 VNĐ

1,450,000 VNĐ

2,350,000 VNĐ

2,750,000 VNĐ

Khuyến mãi

 

 • 6 tháng IVAN

 • 6 tháng CKS

 • 9 tháng IVAN hoặc 1 thẻ Bkav Pro

 • 9 tháng CKS

 • 12 tháng IVAN hoặc 3 tháng IVAN + 1 thẻ Bkav Pro

 • 12 tháng CKS

Tổng giá trị sử dụng nhận được

 • 1 USB Token trị giá 550,000 VNĐ

 • 6 tháng IVAN

 • 6 tháng CKS

 • 18 tháng IVAN

 • 18 tháng CKS

 • 33 tháng IVAN hoặc 24 tháng IVAN + 1 thẻ Bkav Pro

 • 33 tháng CKS

 • 48 tháng IVAN hoặc 39 tháng IVAN + 1 thẻ Bkav Pro

 • 48 tháng CKS