Tin tức nổi bật

Ngày 24/12/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 166/2016/NĐ-CP quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN. Nghị định quy định một số yêu cầu đối với chứng từ bảo hiểm xã hội...
Bkav khuyến cáo các doanh nghiệp cần cảnh giác với những email này đồng thời cung cấp một số dấu hiệu lừa đảo để các doanh nghiệp nhận biết và phòng ngừa
Theo Thông tư 42/2016/TT-BLĐTBXH do Bộ LĐTBXH ban hành, có hiệu lực từ ngày 11/02/2017, mức điều chính tiền lương, thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội năm 2017 là 1.00.
Bảo Hiểm Xã Hội Điện Tử tháng 01/2017
Thông tư số 35/2016/TT-BYT của Bộ Y tế quy định danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với dịch vụ kỹ thuật y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT, có hiệu lực từ ngày 01/12/2016.
Các tin khác
1 2 3