Tin tức nổi bật

Theo Thông tư 42/2016/TT-BLĐTBXH do Bộ LĐTBXH ban hành, có hiệu lực từ ngày 11/02/2017, mức điều chính tiền lương, thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội năm 2017 là 1.00.
Bảo Hiểm Xã Hội Điện Tử tháng 01/2017
Thông tư số 35/2016/TT-BYT của Bộ Y tế quy định danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với dịch vụ kỹ thuật y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT, có hiệu lực từ ngày 01/12/2016.
Bản tin thuế, bảo hiểm xã hội điện tử tháng 12/2016
Thời gian qua, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã nỗ lực triển khai đồng loạt các giải pháp cải cách thủ tục hành chính đối với tất cả các tổ chức, cá nhân giao dịch với cơ quan BHXH và thực hiện...
Các tin khác
1 2 3