Tin tức nổi bật

Bảo Hiểm Xã Hội Điện Tử tháng 01/2017
Thông tư số 35/2016/TT-BYT của Bộ Y tế quy định danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với dịch vụ kỹ thuật y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT, có hiệu lực từ ngày 01/12/2016.
Bản tin thuế, bảo hiểm xã hội điện tử tháng 12/2016
Thời gian qua, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã nỗ lực triển khai đồng loạt các giải pháp cải cách thủ tục hành chính đối với tất cả các tổ chức, cá nhân giao dịch với cơ quan BHXH và thực hiện...
Bkav xin thông báo, do ngày cuối của kỳ lập bộ Tháng 11/2016 trùng với ngày nghỉ (ngày Chủ nhật) nên theo Quy định tại khoản 4 điều 8 thông tư số 156/2013/TT-BTC "Trường hợp ngày cuối...
Các tin khác
1 2 3